Спільно орієнтовані відносини

Спільно орієнтовані відносини

Підхід спільної орієнтації допомагає виявити три проблеми паблик рилейшенз, які припускають наявність достатня простих комунікаційних стратегій.
1. Організація й суспільна група по- різному розуміють певну проблему. Беручи участь у комунікаціях по "даній проблемі", вони насправді говорять про різні речі.
2. Сприйняття організацією поглядів суспільної групи на якусь проблему (її оцінок і/або визначень) не відповідає фактичній точці зору цієї суспільної групи. Керівництво організації ухвалює рішення суспільної групи, що стосуються цієї, ґрунтуючись на неточних оцінках її поглядів. Не дивно, що відносинам цієї організації й суспільної групи наноситься збиток, коли члени групи спостерігають за діями організації й беруть участь у комунікаціях з нею.