Спільно орієнтований консенсус

Спільно орієнтований консенсус

Включаючи в міжособистісну модель спільної орієнтації багатьох людей, орієнтованих на проблеми, що представляють для них взаємний інтерес, ми поширюємо цю модель на великі соціальні угруповання. Концепція спільної орієнтації суспільної думки в різних суспільних групах і суспільстві в цілому являє собою альтернативу звичайним психологічним підходам, використовуваним для опису стану консенсусу.
В- перших, підхід спільної орієнтації для опису суспільної думки не має нічого загального із традиційним підходом "індивідуальної згоди", тобто якогось обєднання індивідуальних орієнтації на певній проблемі або темі. Замість цього такий підхід розглядає суспільну думку як продукт не тільки індивідуальних сприйняттів тієї або іншої проблеми, але і їх сприйняття того, що істотного думають інші із приводу тієї ж проблеми.