Післявоєнний економічний бум: 1945-1965 рр.

Післявоєнний економічний бум: 1945-1965 рр.

Друга світова війна принесла нові можливості: нові свідоцтва величезного потенціалу паблик рилейшенз у стимулюванні військового проведення, військової моралі й цивільної підтримки, а також нові методи й канали комунікації. Війна також допомогла відбутися майже 75 тис. новим фахівцям в області паблик рилейшенз. Проблеми й труднощів непростого перехідного етапу від військової економіки до економіки мирного часу, переходу від індустріального до постіндустріального, сервіс- орієнтованому суспільству сприяли подальшому становленню паблик рилейшенз. Наприклад, наприкінці 40-х років промисловість була паралізована серією потужних і тривалих страйків, викликаних боротьбою добре організованих профспілок проти обмежень, обумовлених антистрайковим законом воєнного часу, - трудящі прагли, щоб жертви, принесені в імя перемоги у війні, були компенсовані їм у мирний час. Ця боротьба, а також ріст суспільної критики на адресу великого бізнесу предявили ще більш високі вимоги до функції паблик рилейшенз у бізнесі й промисловості.