Юридичні аспекти

Юридичні аспекти

Питання одержання ліцензії на право займатися тієї або іншою діяльністю повязаний із трьома основними проблемами: (1) правом на свободу вираження, (2) правом держави регулювати діяльність громадян і (3) правом громадянина займатися тієї або іншою діяльністю без невиправданого втручання з боку держави. Ліцензування повинне бути виправдане тим, що воно забезпечує добробут і безпека суспільства.
У звязку з ліцензуванням виникають дві серйозні конституційні проблеми. Однієї з них є проблема демонстрації державного інтересу, що примушує, а іншої — захист волі самовираження фахівця. Право держави регулювати діяльність громадян ґрунтується на Десятому виправленні до Конституції США, яка залишає за штатами (або народом) усі повноваження, не делеговані явно федеральному уряду. Зрозуміло, Десяте виправлення захищає свободу слова.