Акредитація

Акредитація

Під час відсутності державного ліцензування PRSA, IABC, асоціації ряду штатів і кілька спеціалізованих асоціацій виробили власні програми для сертифікації фахівців в області звязків із громадськістю. Подібні акредитаційні програми, як правило, вимагають здачі письмового іспиту й " усного захисту" перед комісією, що полягає із кваліфікованих фахівців. Починаючи з 1991 р. PRSA приступилася до виконання програми акредитації. У число вимог цієї програми входив безперервний утвір і суспільний діяльність кожного акредитованого фахівця. Щоб підтвердити своє право називатися "акредитованим у паблик рилейшенз" (або право вказувати після свого прізвища абревіатуру APR [Accredited Public Relations]), акредитовані члени PRSA повинні кожні три роки заробляти 10 балів шляхом одержання безперервного утвору, професійного вдосконалювання й активної суспільної діяльності. Вимоги до підтвердження кваліфікації PRSA предявила в 1996 р. до всіх своїх членів, які одержали титул APR до 1991 р. Акредитаційна програма IABC — Акредитований бізнес- комунікатор (Accredited Business Communicator [ABC]), — крім здачі відповідних письмових і усних іспитів, висуває вимогу так званої "презентації портфеля". Відповідно до документації IABC, "вказівка абревіатури ABC після вашого прізвища є ознакою певних професійних досягнень і зобовязань", що свідчить про "перехід фахівця з рівня освоєння паблик рилейшенз як ремесла на рівень керування комунікаціями".