Епоха незалежності

Епоха незалежності

Інструменти й методи PR протягом тривалого часу були важливими елементами арсеналу політичної боротьби. Тривалі кампанії, спрямовані на маніпулювання суспільною думкою, велися ще в часи Революції (згадаємо хоча б діяльність Сэмюэля Адамса (Samuel Adams) і його сподвижників). Ці революціонери усвідомлювали важливість суспільної підтримки й інтуїтивно розуміли, як добитися її, а потім і направляти в потрібне русло. Вони досить широко й творчо користувалися пером, трибуною оратора, різними інсценованими подіями, символікою, уміло, що й вчасно підкидаються суспільству "новинами". Адаму невпинно працював над формуванням вигідної суспільної думки, твердо дотримуючись у своїй діяльності відомого принципу, що говорить, що "люди, як правило, керуються своїми відчуттями, а не причинами, які їх викликають". Досить рано він помітив, що суспільна думка є результатом певного ходу подій і того, як ці події сприймаються суспільно активними людьми. Адаму вмів "створювати" події, що задовольняють ту або іншу потреба, якщо поблизу не перебувало кого- або, хто міг би реалізувати цю потребу.