Політика й зміни

Політика й зміни

Зміни в паблик рилейшенз, що відбувалися протягом двадцятого сторіччя, безпосередньо повязані з боротьбою за владу, викликаної рухами за політичні реформи. Ці рухи, що відображають потужні сплески протесту проти глибоко вкорінених правлячих угруповань, виконували роль каталізаторів, що прискорювали розвиток і становлення PR, оскільки прагнення різних економічних і політичних груп добитися домінування породжувало потребу в забезпеченні суспільної підтримки.
Паблик рилейшенз розбудовувалися також у відповідь на потребу одержати суспільне визнання й згода на застосування технології, що швидко розбудовується. Коли, наприклад, компанія Bell Telephone System розробила новий тип АТС, вона зіштовхнулася на Західному узбережжі з потужною суспільною опозицією з боку так званої Ліги антицифрового набору номера (Anti-Digit Dialing League), організованої Карлом Мэем (Carl May), відомим борцем проти того, що він називав "культом технології".