Вплив оточення

Вплив оточення

Однак табл. 2.4 і 2.5 показують, що при обєднанні зазначених трьох управлінських ролей втрачаються важливі відмінності між ними. Наприклад роль, що домінує, фахівця- практика є функцією оточення організації. Фахівці з комунікацій, як правило, працюють в організаціях з відносно стабільн оточенням, що слабко загрожує, таких як некомерційні організації й благодійні фонди. Посередники в комунікаціях переважають в організаціях з відносно неспокійним оточенням, яке несе в собі певну погрозу, таких як навчальні заклади й деякі державні агентства. Помічники у вирішенні проблем і експерти- інструктори працюють в організаціях з оточенням, що несуть значну погрозу. У відносно стабільних оточеннях підприємства, що включають деякі, суспільного користування й асоціації, домінує роль помічника у вирішенні проблем. Експерти- інструктори домінують у швидко мінливому оточенні, зокрема у фірмах по звязках із громадськістю, які спеціалізуються на кризових комунікаціях, а також у компаніях по випускові споживчих товарів, для яких характерні високі рівні конкуренції й державного регулювання.