Найважливіші джерела інформації

Найважливіші джерела інформації

Фахівці в області паблик рилейшенз звичайно розмовляють із ключовими інформаторами, що являє собою різновид особистих контактів. Цей підхід включає добір і інтервювання гарне інформованих лідерів і експертів. Інтервю звичайно ухвалює форму вільної й не обмеженої в часі дискусії, у ході якої обраним особам пропонується обговорити відповідну проблему або питання зі своєї власної точки зору. Оскільки поглиблені інтервю із ключовими інформаторами носять досить тривалий характер і вимагають досить ретельного аналізу їх утримування, подібний метод застосовується лише до відносно невеликого числа респондентів.