Засоби поширення інформації, орієнтовані на внутрішню громадськість

Засоби поширення інформації, орієнтовані на внутрішню громадськість

Найважливішими відносинами в будь-якій організації є відносини із працівниками цієї організації на всіх рівнях. Терміни
(internal publics) і
(employee publics) ставляться як до начальників, так і до їхніх підлеглих. Ця категорія громадськості представляє найважливіший ресурс організації - її людей. За словами Элви Смита (Alvie Smith) директора, що був, корпоративних комунікацій компанії General Motors, що випливають два фактори здатні вплинути на комунікації службовців і підвищити увага керівництва організації до цього аспекту паблик рилейшенз.