Попереднє тестування складових елементів програми

Попереднє тестування складових елементів програми

Коли стратегічний план сформульований, його слід випробувати. Маркетологи робили це багато раз. Тільки недавно попереднє тестування плану дії й комунікацій стала звичним у повсякденній практиці служби паблик рилейшенз.
Для цієї мети підходять багато якісні й кількісні інструменти: інтервю із провідними спеціалістами, фокус- групи, контрольні лабораторні випробування й польові випробування на експериментальних групах громадськості. Ретельне попереднє тестування стратегії, тактики й елементів програми дозволяє оцінити їхню майбутню роботу, зрівняти різні варіанти з метою вибору найкращого, а також виявити можливу несприятливу реакцію на непередбачені небажані результати.