Історичне коріння PR

Історичне коріння PR

Хто не памятає помилок минулого, приречений на їхнє повторення.
• скористатися прикладами, щоб проілюструвати становлення паблик рилейшенз у ході спроб мобілізувати суспільна думка в боротьбі за владу й проведення змін.
• перелічити найважливіші історичні фігури в сфері PR і описати їхній відносний внесок у розвиток і сучасну практику паблик рилейшенз.
• простежити еволюцію паблик рилейшенз із моменту їх зародження в Америці до наших днів.
• указати джерела деяких сучасних принципів і методів, що є основою практики паблик рилейшенз