Організації як системи

Організації як системи

Міллер затверджує, що "існуючі системи" беруть участь в обміні зі своїм оточенням, який приводить до змін як у самих системах, так і в їхнім оточенні. Подібна модель процесів обміну, структурних змін і адаптації відображає суть функції паблик рилейшенз в організаціях. Точніше кажучи, PR являють собою частина того, що фахівці з теорії організацій називають
підсистемою - на відміну від
й
підсистем, а також підсистеми
і підсистеми
Управлінська підсистема призначена для "керування, винесення розвязків і контролю" інших підсистем.