Відкриті й закриті системи

Відкриті й закриті системи

Усі системи - механічні, органічні й суспільні - можна класифікувати з погляду природи й величини взаимообмена з їхнім оточенням. Усі системи укладаються в спектр, крайніми крапками якого є закриті системи й відкриті системи.
характеризуються непроникністю своїх границь, у результаті чого вони не в змозі обмінюватися матерією, енергією або інформацією зі своїм оточенням. Що ж стосується
то вони мають проникні границі, через які здійснюється вільний взаимообмен з оточенням. Зрозуміло, суспільні системи не можуть бути як повністю закритими, так і повністю відкритими, тому вони бувають або