Передрук доповідей, матеріалів, що відображають позицію організації, і допоміжних матеріалів

Передрук доповідей, матеріалів, що відображають позицію організації, і допоміжних матеріалів

Відбиття позиції організації за допомогою матеріалів, що передруковуються, - широко розповсюджений метод комунікації з різними суспільними групами із приводу зухвалих спори проблем і державної політики. Просте пояснення цього факту полягає в тому, що в міру того як традиційна політика й методи все більшого числа організацій стають предметом пильної уваги громадськості (і навіть розслідувань), їхньою формальною реакцією стають доповіді й усні виступи або дача показань на парламентських слуханнях. Повний передрук текстів цих виступів і доповідей дозволяє громадськості довідатися, що ж у дійсності було сказано (оскільки багато коштів масової інформації часом викладають ці виступи занадто тенденційно й вибірково).