Виявлення тенденцій

Виявлення тенденцій

Наше обговорення найважливіших тенденцій і змін є далеко не повним, однак воно показує, як основні діючі чинності впливають на організації. Зрозуміло, неможливо скласти всеосяжний перелік, який охоплював би всі ситуації. Роль паблик рилейшенз укладається в іншому — у тому, щоб відслідковувати й аналізувати конкретні тенденції й чинності, що діють у конкретних ситуаціях.
Спробуємо, наприклад, відповістити на наступне запитання:, що як шириться рух на захист прав тварин вплине на здатність організації виконувати свою місію? Матеріал, поміщений у журналі Los