Системний підхід

Системний підхід

Обговорювані нами зміни і їх вплив на організації підказують необхідність використання в паблик рилейшенз системного підходу. Системний підхід у цьому випадку доречний тому, що між організаціями й громадськістю встановлюються й підтримуються відносини взаємної залежності.
Концепції настроювання й адаптації, а також наше визначення паблик рилейшенз використовують концепції й основні положення
Наприклад, університет являє собою частину системи, що полягає з його випускників, донорів, сусідніх організацій, роботодавців, консультантів і викладачів вищої школи, а також інших університетів у даному регіоні (ми назвали лише основні складові цієї системи). Цей підхід ілюструє навіть найпростіше визначення системи — як сукупності взаємозалежних частин. Однак з метою подальшого аналізу корисно буде ознайомитися з більш строгим визначенням системи.