Семантика

Семантика

Семантика — це наука про те, що означають слова. Мова постійно міняється, у ньому зявляються нові слова (наприклад, факс) і зникають старі (омнібус). Міняються також значення слів. Деякі слова одержують стільки значень, що стають практично безглуздими (наприклад, "стратегічне планування", судячи із тлумачення цього терміна в різних виданнях, присвячених PR).
У рамках справжньої глави ми не маємо можливість поглибитися в усі проблеми семантики, так що поговоримо тільки про її значення для паблик рилейшенз. Цей предмет дійсно заслуговує самої серйозної уваги з боку PR- фахівців. Тому що що ж годує працівників PR, як не слова, що й складаються з них комбінації! Комунікаторам нікуди не подіятися від того, що Т.С. Элиот називав " нещадною боротьбою зі словами й змістами". Фахівці з PR повинні прагнути до оволодіння майстерністю у використанні слів і їх змісту.