Символи

Символи

Для передачі інформації використовується не тільки семантика; широко застосовуються
й
Символ представляє наочний і переконливий кошт передачі інформації одночасно для великої кількості людей, що перебувають на різних рівнях комунікаційного ланцюжка. Символи використовуються з незапамятних часів, оскільки дозволяють у стислій формі донести складні повідомлення до величезного числа людей. У числі найпоширеніших символів можна назвати хрест і зірку Давида. Символи, виступаючи у свого роду абревіатури, допомагають людям краще вловити відвернені, складні або неоднозначні поняття.