Дорослішання паблик рилейшенз

Дорослішання паблик рилейшенз

Незважаючи на те що коріння сучасної практики паблик рилейшенз ідуть у давня давнина, досить чітко початку PR прослідковуються вже з перших років двадцятого століття — століття, яке починалося з візків, запряжених кіньми, а закінчувався космічними човниками. Процес розвитку й становлення паблик рилейшенз ділиться на шість основних періодів (мал. 4.1), хоча границі між цими періодами досить умовні й розпливчасті.
1.
( 1900-1917 рр.). Епоха журналістських розслідувань (у якості основного кошту протидії яким було обрано "захисне пабліситі") політичних реформ, що й далеко йдуть, ", що проштовхуються" Теодором Рузвельтом і Вудро Вильсоном за допомогою методів паблик рилейшенз.