Рекомендації із установлення й підтримці взаємовигідних відносин зі ЗМІ

Рекомендації із установлення й підтримці взаємовигідних відносин зі ЗМІ

Фундаментальний конфлікт інтересів робить відносини між фахівцями в області паблик рилейшенз і журналістами досить суперечливими. Роль фахівця, що висуває, що й пропагує певну версію ситуації або прагнучого представити в певному (вигідному) світлі свою організацію, може бути повністю протилежна ролі журналіста, що прагне докопатися до істини. Враховуючи майже столітній досвід, можна затверджувати, що суперечливі відносини між PR- фахівцями й журналістами служать інтересам суспільства й потребам системи інформування громадськості.