Робота із засобами масової інформації

Робота із засобами масової інформації

Знання засобів масової інформації — уміння працювати з різними видами засобів масової інформації, створювати інформаційний продукт для тих або інших засобів масової інформації, укладатися в строки, що задаються ними, витримувати особливі вимоги до стилю й звертатися до аудиторії, характерної для кожного із засобів масової інформації, — є одним з найважливіших компонентів роботи PR- фахівця. Фахівці, відповідальні за роботу із засобами масової інформації, і керівники засобів масової інформації повинні формувати й підтримувати відносини взаємоповага й довіри друг до друга. Ці відносини, будучи, у принципі, взаємовигідними, залишаються суперечливими по своїй суті, оскільки журналісти й PR- фахівці займаються різним бізнесом, а їх комунікаційні цілі нерідко також різняться.