Міжнародна асоціація бізнес - комунікаторів (IABC)

Міжнародна асоціація бізнес - комунікаторів (IABC)

Серйозний прогрес у справі підвищення професіоналізму й підвищення стандартів у паблик рилейшенз був значною мірою досягнуться в результаті появи настільки потужної організації, як IABC. Число членів IABC, що утворювався в результаті злиття в 1970 р. Асоціації промислових редакторів (Association of Industrial Editors) і Міжнародної ради промислових редакторів (International Council of Industrial Editors), виросло
3500 майже до 13 тис. у наші дні. В 1974 р., коли суспільство Корпоративні комунікатори Канади (Corporate Communicators of Canada) обєдналося з IABC, ця асоціація перетворилася в міжнародну організацію. Число американських членів IABC сьогодні становить приблизно 9500, канадських — 2500 і ще 1000 з інших країн. Асоціація розташовує 120 відділеннями в 14 країнах, включаючи Австралію, Бельгію, Канаду, Гонконг, Малайзию, Мексику, Нідерланди, Нову Зеландію, Філіппіни, Словенію, Південну Африку, Великобританію й Сполучені Штати. Крім того, IABC має у своєму розпорядженні філії в Європейській асоціації фахівців з паблик рилейшенз (European Association of Public Relations Officers — CERP PRO) і Британської асоціації комунікаторів у бізнесі (British Association of Communicators in Business - BACB). Штаб- квартира IABC перебуває в Сан-Франциско.