Фахівець із комунікацій

Фахівець із комунікацій

Більшість фахівців в області паблик рилейшенз починають свою практичну діяльність у цій сфері саме як фахівці з комунікацій. Посадові обовязки починаючих фахівців звичайно припускають наявність у них певної кваліфікації в області комунікацій і журналістики. Фахівці з комунікацій повинні вміти становити й редагувати інформаційні бюлетені, готовити повідомлення для преси й тематичні статті, розробляти вміст Web-Вузлів, контактувати із засобами масової інформації. Фахівці, що виконують цю роль, звичайно не присутні, коли керівництво визначає ті або інші проблеми й ухвалює рішення щодо цих проблем. Вони підключаються на наступних стадіях для забезпечення комунікацій і реалізації прийнятих програм, іноді навіть не представляючи собі в повному обсязі ні вихідної мотивації, ні очікуваних результатів. Незважаючи на те, що вони не беруть участь в обговоренні нових підходів у роботі керівництва компанії або у виробленні управлінських розвязків, саме їм має бути розясняти ці підходи й розвязку працівникам компанії й пресі.