Аналіз PR- процесу

Аналіз PR- процесу

Три елементи, загальні для всіх інформаційних кампаній, суть джерело (або відправник), повідомлення й адресат інформації (або одержувач). Порушення процесу подачі інформації може трапитися на рівні кожного з елементів. Ефективна подача інформації вимагає, щоб ефективними були всі три елементи. Комунікатор повинен мати
Комунікатор повинен викликати
в одержувача. Комунікатор повинен уміти передавати інформацію в системі понять, які одержувач
Комунікатор повинен використовувати
який неодмінно доправить повідомлення одержувачеві. Повідомлення повинне відповідати