Реалізація обраної PR- стратегії

Реалізація обраної PR- стратегії

Метою даної глави було представити деякі основні міркування й принципы реалізації PR- програм. Однак для того, щоб розповісти про все різноманіття проблем і методик, повязаних із втіленням цих програм у життя в кожному конкретному випадку, не вистачило б цілої книги, присвяченій винятково цій темі. Глава завершується сьома найважливішими пунктами PR- комунікацій.
1. Довіра. Будь-яка інформаційна кампанії починаються зі створення атмосфери довіри. Цей клімат створюється діями з боку організації, відображаючи її искреннее прагнення служити всім зацікавленим сторонам і громадськості. Одержувач повинен довіряти відправникові й перебувати у впевненості, що той краще всіх розбирається в освітлюваному предметі.