Професійна етика

Професійна етика

Правильна поведінка припускає, що будь-які дії й учинки відповідають моральним цінностям, прийнятим у якості норми в даному суспільстві або культурі. Якщо говорити про професії, то застосування моральних цінностей на практиці називається "прикладною етикою".
Традиційн професії, що вкоренилися, трансформують широко поділювані ідеї правильної поведінки у формальні кодекси етики й професійної поведінки. Такі положення прикладної етики регулюють професійну практику, забезпечуючи в той же час основу для примусу й санкцій.