Фактори, що обумовлюють досягнення успіху в PR

Фактори, що обумовлюють досягнення успіху в PR

Опитування керівників, що займаються паблик рилейшенз, показують, що, на їхню думку, для досягнення успіху в цій сфері необхідні такі якості, як майстерність спілкування, знання засобів масової інформації й менеджменту, уміння вирішувати проблеми, мотивація й допитливість (див. приклад 2.5).
Грамотна письмова мова. Мистецтво усного переконання.
Глибоке знання різних засобів масової інформації. Розуміння процесу керівництва. Ділова й фінансова хватка.
Уміння вирішувати проблеми.