Етичні кодекси

Етичні кодекси

Крім наявності самокерованої організації, одним з базових вимог для будь-якої професії є прихильність її представників певної сукупності професійних норм, які звичайно називаються "етичними кодексами". У міру усвідомлення суспільством важливості професіоналізму й розвитку в представників кожної окремої професії почуття спільності інтересів, усе більше усвідомлювалася й необхідність вироблення стандартів професійної відповідальності. Багато фахівців роблять серйозні спроби продемонструвати своя відповідність моральним критеріям вибраної ними професії. Інші, навпаки, сприймають розмови про всі ці "етичні кодекси" як пишномовну й порожню балаканину.