Проект "базові знання"

Проект "базові знання"

В 1986 р. дослідницький комітет PRSA, очолюваний Джорджем Фаулером (George Fowler) керівником, що були в той час, паблик рилейшенз в US West Communications,
PRSA "базові знання" (PRSA Body of Knowledge Project). Виділена для цього група фахівців узялася за розвязок завдань виявлення публікацій, що стосуються відповідної до теорії й досліджень, складання анотацій на книги й статті, включені в розроблений перелік, а також публікацію обновлюваних бібліографій і резюме.
Література, що обслуговує дану галузь знань, відображає "ножиці" між негайними інформаційними потребами фахівців і фундаментальними дослідженнями, проведеними вченими. Наприклад, утримування