Опитування

Опитування

Анкети, що розсилаються поштою, і особисті інтервю — от два основні підходи, використовуваних при дослідженні за допомогою опитування. Адекватність кожного із цих підходів залежить від використовуваних процедур формування вибірки, що задаються питань і способу постановки цих питань.
До найважливіших переваг
ставиться значна економія часу й грошей, зручність для респондентів (оскільки вони самі вибирають час для заповнення анкети), більша гарантія анонімності, використання більш стандартних формулювань, відсутність впливу особистості інтервюера, можливість доступу до респондентів, з якими в чинність тих або інших причин неможливо провести особисте інтервю, а також поява в респондентів можливості попередньо зібрати інформацію, необхідну для заповнення анкети.