Планування й складання програми дій

Планування й складання програми дій

• визначити поняття
й
також пояснити їхнє застосування в стратегічному керуванні паблик рилейшенз.
• охарактеризувати застосування керування по завданнях (МВО - management by objectives) до керування й плануванню паблик рилейшенз.
• виділяти головні стадії процесу планування й складання програми.
• перелічити й охарактеризувати основні підходи до ідентифікації громадськості.
• обговорити характеристики програмних завдань і привести приклади.