Еволюція концепції

Еволюція концепції

Зміна поглядів на паблик рилейшенз ( тобто на звязку із громадськістю) відображає розвиток і становлення цієї функції як в організаціях, так і в суспільстві в цілому. Ці зміни свідчать також про наполегливі спроби професії, що народжується, самоідентифікуватися в якості однієї з управлінських функцій організації. Етапи еволюції концепції показують, як вона поступово закріпила за собою своє нинішнє значення. (Більш докладний аналіз наведено в главі 4.).
Інтереси великого бізнесу початку XX сторіччя привели до спроб використання паблик рилейшенз як засобу захисту бізнесу від настирних журналістів і органів госрегулирования. Акцент був зроблений на викладі власної версії подій і на проведенні "контратак", покликаних впливати на суспільну думку й запобігти таким змінам у суспільній політиці, які могли б привести до росту регулювання бізнесу.