Екологічний підхід

Екологічний підхід

Коли в 1952 р. у цій книзі була вперше представлена — стосовно до паблик рилейшенз - концепція
це означало спробу використання підходу, який звичайно застосовується до соціальних систем. Термін "екологія", запозичений з науки про живі організми, допоміг студентам і фахівцям- практикам зрозуміти той факт, що PR опираються на
організацій і інших обєктів, що діють у навколишньому їхнім середовищі. Якщо розглядати паблик рилейшенз саме із цього погляду, то одна з найважливіших завдань паблик рилейшенз — допомогти організаціям у їхніх спробах настроїтися й адаптуватися до змін у навколишньому їхнім середовищі.