Соціальне оточення

Соціальне оточення

Комунікації впливають на соціальне оточення й самі випробовують його вплив. Таким чином, комунікація реалізується у вигляді структурованого процесу, що відбувається в системах, що розбудовуються, взаємозалежних компонентів і дій. Соціальні системи включають родини, групи, організації й усі види колективів, які є в те саме час виробниками й продуктами комунікацій.
Наприклад, коли людям здається, що вони можуть досягтися чого- або не на основі індивідуальних зусиль, а лише за допомогою спільних дій, вони утворюють групи. Комунікації в групі залежать від природи цієї групи (первинна вона або вторинна, формальна або неформальна, орієнтована на розвязок певних завдань або носить експериментаторський характер), характеристик членів групи, її величини, структури, мети й згуртованості її членів. Крім спроб зрозуміти вирішальні фактори й наслідку групової комунікації, дослідників і фахівців- практиків цікавить також проблема групової ефективності в прийнятті розвязків.