Торговельні марки

Торговельні марки

Ланхамский акт (Lanham Act) 1946 р. і виправлення до нього забезпечують захист
(trademark,) — слів, назв і символів, використовуваних компаніями для ідентифікації й установлення відмінності їх товарів і послуг від товарів і послуг інших компаній. Торговельна марка може являти собою фірмова назва продукту (наприклад, Kleenex). Напроти,
ідентифікує комерційна назва виготовлювача. Компанія Kimberly Clark Corporation, торговельне найменування, провадить тканини Kleenex (торговельна марка).
Права на торговельну марку створюються шляхом прийняття й використання відповідної марки на товарах, продаваних у торговельній мережі. Права на торговельну марку перебувають під захистом загального права, однак реєстрація торговельної марки в Американському бюро патентів і торговельних марок (U.S. Patent and Trademark Office) створює передумови для виникнення права власності, які можуть мати значення у випадку позову у звязку з порушенням прав на торговельну марку. Заявка на реєстрацію торговельної марки може бути подана до або після початку практичного використання цієї торговельної марки, але звичайно після того, як яка- або фірма по комерційних дослідженнях підтвердить, що ніяка інша сторона ще не зареєструвала назву, фразу або емблему, яку передбачається використовувати в якості торговельної марки. Заявка на реєстрацію включає (1) заява в писемній формі, (2) зображення торговельної марки, (3) реєстраційне мито й (4) три приклади використання даної торговельної марки. Символ ® або фраза "Зареєстроване в Американському бюро патентів і торговельних марок" указують на те, що мова йде про зареєстровану торговельну марку. Якщо процес реєстрації ще не завершений, часто використовується індекс "ТМ". Охорона законом зареєстрованої торговельної марки триває 10 років — з 10- літньою пролонгацією ( доти, поки відповідна торговельна марка використовується на практиці).