Фактори макросередовища.

Фактори макросередовища.

Для здійснення стратегічного обґрунтування зони ринкової присутності організації сфери малого бізнесу важливе значення має оцінка соціально-демографічних факторів.
Соціально-демографічні фактори ринкового середовища представляють сукупність процесів, що відбивають зміни в сфері народонаселення, а саме: чисельність населення; статевовіковий склад; склад і життєвий цикл родини; міграційні процеси й рівень урбанізації; забезпеченість населення житлом. Переселення в міста, кількість біженців багато в чому впливають на територіальний розподіл.