Зовнішні фактори мікросередовища.

Зовнішні фактори мікросередовища.

У маркетингових дослідженнях особливе місце займає моніторинг потужної індустрії ЗМІ як єдиного організаційно-технічного комплексу, за допомогою якого стає можливим збір, зберігання й ефективне просування різноманітної інформації. Знання потреб і споживачів ЗМІ дозволяє більш ефективно просувати й позиціонувати корпоративні товари, послуги. Саме канали ЗМІ — найбільш ефективні канали реклами, пабліситі, директ-маркетингу, персональних продажів і інтерактивного маркетингу. Моніторинг ЗМІ став більш доступним завдяки глобалізації, відкритості національних економік, демократичності за рахунок інтернет-користувачів за схемою « багато — багатьом». Необхідно відзначити провідну роль телекомунікацій, що поєднують друковані й віщальні ЗМІ в режимі збільшення швидкості, масштабності віщання й персонализации.