Мікросередовище й макросередовище.

Мікросередовище й макросередовище.

Сили й фактори, що діють на результати маркетингу, можна розділити на дві групи. У першу входять фактори, створені самої компанією, що й перебувають під її повним контролем. Друга група факторів, як правило, мало залежить від поведінки й зусиль фірми, але завдяки оптимізації управлінських розвязків може бути нею контрольована. Даний комплекс внутрішніх і зовнішніх факторів зветься мікросередовище маркетингу.
Внутрішнє середовище компанії, будучи дзеркальним відбиттям її матеріального й інтелектуального потенціалу, повністю залежить від прийнятої моделі менеджменту, інструментів маркетингу, наявності грошей, елементів ринкової інфраструктури (комунікації, основні фонди, оргтехніка, звязок, транспорт); технології, організаційної культури й досягнутої популярності в суспільстві.