Основні показники ринку.

Основні показники ринку.

На практиці маркетингові дослідження націлені на визначення основних показників ринку, а саме: конюнктура, що відбиває стан ринку через взаємозалежність попиту, пропозиції від коливання ринкових цін; ринкова частка як питома вага продукції підприємства в сукупному обсязі товарної реалізації; ємність — кількісне вираження реалізованої продукції в цільовому сегменті збуту. Велике значення має прогнозування потенційної ємності, т.е перспективних можливостей компанії з урахуванням рівня попиту, реальних корпоративних можливостей, тенденцій і закономірностей; сегментація споживачів з метою обґрунтування вигідного сегмента з обліком географічного, соціально-демографічного, поведінкового й психографического ознак, а також з урахуванням доступної конкуренції, вигідних комунікацій, стабільного платоспроможного попиту клієнтів.