Організаційний механізм PR у маркетингових дослідженнях.

Організаційний механізм PR у маркетингових дослідженнях.

Механізм проведення маркетингових досліджень в області PR представлений на мал. 8.1.
Як видне з наведеного малюнка, основними обєктами дослідження є середовище, ринок, цільові аудиторії, конкуренти.
Маркетингові дослідження спрямовані на досягнення погодженості внутрішніх реальних можливостей (матеріальний і інтелектуальний потенціал) з вимогами зовнішнього середовища (конкуренція, державне регулювання, економічні й соціально-культурні фактори) для одержання бажаного результату.