Принципи маркетингових досліджень.

Принципи маркетингових досліджень.

Використання PR у маркетингових дослідженнях — створення комплексної системи збору, зберігання, обробки інформаційних даних для вироблення управлінських розвязків по ефективній ринковій участі компанії за рахунок взаєморозуміння й згоди з партнерами по бізнесу.
Для досягнення мети необхідно дотримувати наступних принципів.
1. Принцип системності й комплексності маркетингових досліджень. Даний принцип припускає необхідність послідовного обліку й оцінки системи факторів, що охоплюють не тільки ринкове середовище, її вплив на суспільну свідомість, але й учасників товарообмінного процесу, а також тенденції, закономірності розвитку суспільства, фактори його гармонізації з урахуванням глобалізації й специфіки національної культури.