Структура корпоративної культури.

Структура корпоративної культури.

Структура корпоративної культури представлена на мал. 5.1.
.
Розглянемо кожний блок структури докладніше.
будь-якої компанії — це її соціальне призначення, тобто те, що суспільство чекає від функціонування даної організації, а чекає воно задоволення яких-небудь своїх потреб. Однак крім зовнішньої мети в будь-якої організації є внутрішня мета — це те, що члени даної організації прагнуть одержати для себе в результаті своєї діяльності.
Добре сформульована місія сприяє розвязку щонайменше трьох завдань керування:.