Ознаки взаємодії ЗМІ із суспільством

Ознаки взаємодії ЗМІ із суспільством

Коротко зупинимося на перераховані в схемі ознаках. Особливе місце у взаємозвязку різних напрямків ЗМІ займає економічну ознаку, від здійснення якого в значній мірі залежить стійке положення компанії на ринку й у суспільстві.
Відповідно до соціальної ознаки засобу ЗМІ виконують певні види робіт із забезпечення гарантованих умов праці певних верств населення, що задовольняють вимоги по інтелектуальному й фізичному захисту інтересів окремих соціальних груп. Ця ознаку організують ЗМІ в області безпечної праці й охорони навколишнього середовища.