Етапи маркетингової діяльності.

Етапи маркетингової діяльності.

Преса, радіо, телебачення, виконуючи ринково-інформаційну функцію, забезпечують підприємця даними на кожному етапі вироблення, прийняття й реалізації ділового розвязку. Інформація для підприємця завжди має певну цінність. Серед основних етапів маркетингової діяльності, що бідують в інформаційному забезпеченні через засоби масової інформації, виділяються наступні:.
• пошук своєї товарної ніші на ринку. У цих цілях використовується комерційна й маркетингова інформація із численних джерел, у тому числі з економічних газет, бюлетенів, електронних газет;.