Стилі ділового спілкування

Стилі ділового спілкування

Важливим фактором ефективної комунікації є
— система методів і приймань впливу на партнерів з метою результативності спілкування. Діловий стиль включає чіткий, явний і поетапний комплекс заходів, заснований на знаннях можливостей партнерів, умінні маневрувати фінансовими й матеріальними ресурсами, конкретному перерозподілі прав і відповідальності для досягнення намічених результатів.
У ринковій взаємодії дуже рідко використовується
припускає рольовий підхід до досягнення комунікативних цілей, при якому ведучий відкрите, підкреслює своя перевага, витримує відчутну дистанцію ієрархічного положення.