Три компоненти процесу взаєморозуміння

Три компоненти процесу взаєморозуміння

Процес взаєморозуміння в діловому спілкуванні складається із трьох основних компонентів.
— грамотно проявляти свої почуття, знаходити підходящі в даній ситуації вербальні й невербальні форми поведінки, уміти бути зрозумілим партнерам і учасникам своєї команди.
— здатність «читати» по зовнішній поведінці його думки й почуття, угадувати його наміру, бути проникливим.
бути уважним до його поведінки, слів, жестів, інтонацій, зауважувати зміни в зовнішньому вигляді, уважно слухати й розуміти його.