Мистецтво ділового спілкування

Мистецтво ділового спілкування

Pr-Фахівець повинен досконало володіти механізмами численних форм і методів ділового спілкування. Мистецтво ділового спілкування повязане з іменем грецького філософа Сократ (ок. 470—399 до н.е.), який виробив
• визнання рівності й неповторності кожного з партнерів:.
• можливість наявності відмінності й оригінальності будь-який точю зору;.
• взаємне збагачення учасників ділової зустрічі.
Ці канони стали фундаментом морального кодексу Міжнародної асоціації паблик рилейшнз — ИРРА (International Public Re lations association — IPRA).