Правові основи Pr-Діяльності

Правові основи Pr-Діяльності

Один з найважливіших питань у діяльності Pr-Фахівців — дотримання ними у своїй діяльності правових норм, що ведуть до соціально відповідальної поведінки, і законності дій. Pr-Фахівці повинні керуватися наступними законами:.
• Конституцією РФ (прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р.) — визнає й гарантує права фізичних і юридичних осіб «вільно шукати, одержувати, передавати, робити й поширювати інформацію будь-яким законним способом» (ст. 29);.
• Законом « Про державну таємницю» (уведений у дію постановою ВР РФ від 21 липня 1993 р. № 5486-1 / у ред. Федерального закону від 6 жовтня 1997 р. № 131-ФЗ) — містить великий перелік відомостей, збір і поширення яких заборонені. Закон регулює відносини, що виникають у звязку з віднесенням відомостей до державної таємниці, їх засекречуванням або розсекреченням і захистом в інтересах забезпечення безпеки Російської Федерації;.