Індустрія засобів масової інформації.

Індустрія засобів масової інформації.

Необхідність використання засобів масової інформації спостерігається в усіх напрямках маркетингової діяльності — від створення продукту, формування його ціни, просування на ринок до популяризації фірми і її керівників. Сьогодні будь-який споживач може зіставити якість, ціну, корисність товару. Більша частка успіху в комерції приділяється вмінню маркетингових підрозділів тісно взаємодіяти з Pr-Фахівцями й ЗМІ.
Своїм змістом, формами й прийманнями комерційної діяльності фірми безпосередньо беруть участь у поширенні нового досвіду комерції, формуванні суспільної думки, задоволенні сукупних потреб суспільства. Комерційні компанії й фірми Росії усе більш почувають здатність і необхідність проявляти й виражати турботу про суспільство, у якому вони трудяться.